ПОВІДОМЛЕННЯ  про виникнення особливої інформації  емітента     (розміщено 23.05.2018 р.)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента     АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ХОЛОДМАШ»

  1. Код за ЄДРПОУ 00217863
  2. Місцезнаходження 65005, м.Одеса, вул. Головкiвська, 57/1
  3. Міжміський код, телефон та факс 048 730-41-02
  4. Електронна поштова адреса office@holodmash.od.ua
  5. Адреса сторінки в  мережі  Інтернет,   яка           http://holodmash.od.ua/

додатково використовується емітентом для

розкриття інформації

  1. Вид особливої інформації відповідно до

вимог глави 1 розділу IІI

 

Зміна типу акціонерного товариства

ІІ. Текст повідомлення

 17.04.2018 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ «ОВО «ХОЛОДМАШ», з метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства, було прийнято рiшення про змiну типу товариства.

Державну реєстрацiю відповідних змін  до відомостей про юридичну особу, що містяться    в ЄДР здiйснено 21.05.2018 року.

Повне найменування акціонерного товариства до зміни- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ОДЕСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ХОЛОДМАШ».

Повне найменування акціонерного товариства після зміни-  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ХОЛОДМАШ».

ІІІ. Підпис

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством
    Генеральний директор _______________________ Свешнікова Т.І.

М.П.         (підпис)        (ініціали та прізвище керівника)    23.05.2018 р.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>