ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ХОЛОДМАШ»

  1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00217863
  2. Місцезнаходження емітента 65005, м.Одеса, вул. Головкiвська, 57/1
  3. Міжміський код, телефон та факс емітента 048 730-41-02
  4. Електронна поштова адреса емітента office@holodmash.od.ua
  5. Адреса сторінки в мережі Інтернет,   яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації  http://holodmash.od.ua/
  6. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення    — Рішення про зміну складу посадових осіб емітента
  1. Текст повідомлення

агальними зборами акціонерів ПАТ «ОВО „Холодмаш” від 04.04.2014 року, відповідно до норм чинного законодавства та Статуту, прийняте рішення щодо зміни складу посадових осіб емітента:

 

— припинено повноваження члена наглядової ради Крагеля Миколи Миколайовича, паспорт КК № 485707, виданий Біляївським РВ УМВС України в Одеській області 21.07.2000р., у зв’язку з переобранням.  Посадова особа перебувала на посаді з 18.06.2013 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства в розмірі 0.000038%. — припинено повноваження члена наглядової ради Сараніной Галини Юріївни (згоди на розкриття паспортних даних не надано), у зв’язку з переобранням.  Посадова особа перебувала на посаді з 18.06.2013 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки у статутному капіталі Товариства не має.

 

— припинено повноваження члена ревізійної комісії Дідух Сергія Мирославовича, паспорт АК № 942576, виданий Апостолевським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 15.06.2000 р., у зв’язку iз закiнченням строку дiї  повноважень.  Посадова особа перебувала на посаді з 19.04.2011 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки у статутному капіталі Товариства не має.

— припинено повноваження члена ревізійної комісії Мосейчук Олександра Йосиповича, паспорт КЕ № 252890, виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 05.07.1996 р., у зв’язку iз закiнченням строку дiї  повноважень.  Посадова особа перебувала на посаді з 19.04.2011 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства.

— припинено повноваження члена ревізійної комісії Аладишевой Надії Іванівни, паспорт КК № 138827, виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 13.11.1998 р., у зв’язку iз закiнченням строку дiї  повноважень.  Посадова особа перебувала на посаді з 19.04.2011 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки у статутному капіталі Товариства не має.

 

— обрано на посаду члена наглядової ради Крагеля Миколу Миколайовича, паспорт КК № 485707, виданий Біляївським РВ УМВС України в Одеській області 21.07.2000р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом останніх 5 років  своєї  діяльності обіймала посади юриста, заступника начальника юридичного відділу, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства в розмірі 0.000038%.

— обрано на посаду члена наглядової ради Сараніну Галину Юріївну (згоди на розкриття паспортних даних не надано).  Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом останніх 5 років  своєї  діяльності обіймала посади  начальника планово-технічного відділу, начальника відділу операційного контролю, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки у статутному капіталі Товариства не має.

— обрано на посаду члена наглядової ради Ремінського Максима Миколайовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано).  Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом  останніх 5 років  своєї  діяльності обіймає посаду економіста, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки у статутному капіталі Товариства не має.

 

—  обрано на посаду члена ревізійної комісії  Дідух Сергія Мирославовича, паспорт АК № 942576, виданий Апостолевським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 15.06.2000 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом останніх 5 років  своєї діяльності обіймала посади аналітика консолідованої інформації, начальника відділу проектного управління, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства.

—  обрано на посаду члена ревізійної комісії  Мосейчук Олександра Йосиповича, паспорт КЕ № 252890, виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 05.07.1996 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом останніх 5 років  своєї діяльності обіймає посаду начальника відділу матеріально-технічного забезпечення, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства.

—  обрано на посаду члена ревізійної комісії  Аладишеву Надію Іванівну, паспорт КК № 138827, виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 13.11.1998 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом останніх 5 років  своєї діяльності обіймала посаду інженера енергетика, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства.

 

Рішенням ревізійної комісії ПАТ «ОВО „Холодмаш” від  04.04.2014 р.:

— обрано на посаду  Голови ревізійної комісії Дідух Сергія Мирославовича, паспорт АК № 942576, виданий Апостолевським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 15.06.2000 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки.

 

Рішенням наглядової ради ПАТ «ОВО „Холодмаш” від 04.04.2013 р.:

— обрано  на посаду Голови  наглядової ради   Сараніну Галину Юріївну (згоди на розкриття паспортних даних не надано).  Посадова особа призначена на строк 3 роки

 

  1. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством Генеральний директор Поліщук Сергій Вікторович