ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКЕ
ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ХОЛОДМАШ»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00217863
3. Місцезнаходження емітента 65005, м.Одеса, вул. Головкiвська, 57/1
4. Міжміський код, телефон та факс емітента 048 730-41-02
5. Електронна поштова адреса емітента office@holodmash.od.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка http://holodmash.od.ua/
додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
7.Вид особливої інформації відповідно до Рішення про зміну складу посадових осіб емітента
вимог глави 1 розділу ІІІ

ІІ. Текст повідомлення

Наказом ПАТ «ОВО «ХОЛОДМАШ» № 49-К від 11 листопада 2014 року звільнено з посади головного бухгалтера Долгову Галину Антонівну, паспорт серії КЕ № 177655, виданий Iллiчiвський РВ УМВС України в Одеськiй областi 28.02.1996 р., за угодою сторін. Посадова особа перебувала на посаді з 19.09.1989 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства 0.0001%.
Наказом ПАТ «ОВО «ХОЛОДМАШ» № 50-К від 11 листопада 2014 року призначено на посаду головного бухгалтера Вєлкову Світлану Миколаївну, паспорт серії КЕ № 677471, виданий Жовтневим РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 14.08.1997 р. Посадова особа призначена на невизначений строк, протягом останніх п’яти років своєї діяльності обіймала посаду головного бухгалтера ТОВ «Енергосистема». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, пакетом акцій в статутному капіталі Товариства не володіє.

ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством

Генеральний директор _______________________Поліщук С.В.
М.П. (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 11.11.2014 р.