ПОВІДОМЛЕННЯ  про виникнення особливої інформації  емітента   (розміщено 14.03.2018 р.)               
   І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента     ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ОДЕСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ХОЛОДМАШ»

2. Код за ЄДРПОУ     — 00217863

3. Місцезнаходження — 65005, м.Одеса, вул. Головкiвська,  57/1

4. Міжміський код, телефон та факс — 048 730-41-02

5. Електронна поштова адреса  — office@holodmash.od.ua

6. Адреса  сторінки  в  мережі  Інтернет,   яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації — http://holodmash.od.ua/

7. Вид  особливої  інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI.

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій

  II. Текст повідомлення

Згідно даних  реєстру власників іменних цінних паперів, отриманого ПАТ  «ОВО «ХОЛОДМАШ» 12.03.2018 р., стало відомо про зміну пакету акцій  акціонера – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРТФЕЛЬНИЙ ІНВЕСТОР», код  ЄДРПОУ 13892951, місцезнаходження: 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44  В:

— розмір частки  акціонера в загальній кількості акцій до зміни пакета акцій  — 4.96 %  акцій  та  в загальній кількості голосуючих акцій  6.07 %. — розмір частки  акціонера в загальній кількості акцій після  зміни пакета акцій  — 5.1125 %. та в загальній кількості голосуючих акцій  6.2404 %

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством
Генеральний директор          _______________________ Свешнікова Т.І.

М.П.         (підпис)        (ініціали та прізвище керівника)    13.03.2018 р.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>