Інформація про загальну кількість акцій та про кількість голосуючих акцій (розміщено 10.04.2019р.)

На виконання вимог частини 4 статті 35 Закону України “Про акціонерні товариства” АТ «ХОЛОДМАШ» (далі — Товариство) повідомляє наступну інформацію:

загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства 11.04.2019 р. — 26 420 240, загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства 11.04.2019 р. — 21 671 170.