ПОВІДОМЛЕННЯ  про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента      АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ХОЛОДМАШ»

  1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00217863
  2. Місцезнаходження емітента 65005, м.Одеса, вул. Головкiвська, 57/1
  3. Міжміський код, телефон та факс емітента 048 730 49 10, 048 730-49-10
  4. Електронна поштова адреса емітента office@holodmash.od.ua
  5. Адреса сторінки в  мережі  Інтернет,   яка           http://holodmash.od.ua/

додатково використовується емітентом для

розкриття інформації

  1. Вид особливої інформації відповідного до  вимог глави 1 розділу IІI.          Рішення про зміну складу посадових осіб емітента

 

ІІ. Текст повідомлення
Рішенням  наглядової  ради   АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «ХОЛОДМАШ» від  13.07.2018 року, відповідно до норм чинного законодавства та Статуту, прийняте  рішення щодо зміни складу посадових осіб емітента:

— припинено повноваження Генерального директора  Свешнікової Тетяни Іванівни  (згоди на розкриття паспортних даних не надано), за власним бажанням. Посадова особа перебувала на посаді з 06.04.2015 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має,  частки у статутному капіталі Товариства не має.

— призначено на посаду Генерального директора Кобилицького Ігора Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Посадова особа призначена безстроково, протягом останніх 5 років своєї  діяльності обіймала посаду    директора департаменту логистикі,  непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки у статутному капіталі Товариства не має.

 

ІІІ. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

Генеральний директор

 

 

_________

М.П. (підпис)

 

Кобилицький І.О.

(ініціали та прізвище керівника)  16.07.2018

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>